Μπορέλ Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν πως δε θα συμφωνήσουν τίποτα με την Ρωσία χωρίς την Ε Ε