Μπορούν να άρματα μάχης να λειτουργήσουν στο χιόνι;