Μπορούν τα υποβρύχια να πλέουν κάτω από παγωμένη επιφάνεια;