Χαράλαμπος Διονυσίου – Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης