Χαράλαμπος Πάζαρος και Ηλίας Μυριάνθους για Χλώρακα