Χαρίτου | Πρέπει να δοθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις covid στους αλιείς