Χρονολόγιο | Ο πρώτος κρητικής καταγωγής διπλωματούχος οδοντίατρος