Διαδηλώσεις για τα περιοριστικά μέτρα σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία