Διαδηλώσεις κατά των μέτρων για την Covid σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις