Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος για την απόφαση με τα εργοστάσια ασφαλτικού