Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας για το τρίχρονο αγοράκι