Δημιουργούνται ειδικά κέντρα για διενέργεια rapid tests σε μαθητές Δημοτικού που είναι στενές επαφές