Δημήτρης Παπαδάκης: Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη