Δρ. Καραγιάννης για κρούσματα, μεταλλάξεις και νέα μέτρα