Δρ. Παπαδόπουλος για πιλοτική εφαρμογή μηχανισμού καθαρισμού αέρα στα σχολεία