Δραμινός επιχειρηματίας ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση της πρώην Ορθοπεδικής στο Σανατόριο