ΔΤΝ: Υποβάθμισε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2022