Έγινε ανέκδοτο το “Θα γίνουν οι εκλογές” στην Λιβύη