Εκατοντάδες κατοικίδια λαμβάνουν την ευλογία του προστάτη των ζώων Αγίου Αντωνίου στην Ισπανία