Εκδικάζεται στις 02/01 στον Άρειο Πάγο η υπόθεση του Παλιού Σανατορίου Καβάλας