Εκδήλωση- Εκπομπή για την: 22 ΓΕΝΑΡΗ Πανελλαδική Μέρα Δράσης