Εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετούνται για τις εξελίξεις στον EastMed