Ελεγχόμενη η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας