ΕΝΑ LIVE NEWS | Με 4 ιδιώτες γιατρούς ενισχύεται το ΓΝΚ μετά την επιστράτευση