Ενδιαφέρον Επιμελητηρίου Καβάλας για Καπναποθήκη να μετατραπεί σε θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας