Επανέρχεται το σημείο ελέγχου στην πλατεία Αγ. Αικατερίνης στο Ηράκλειο