Επέστρεψε η μουσική και το ελεύθερο ωράριο στα καταστήματα εστίασης