Επί ποδός για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που φέρνει μαζί της η “Ελπίς”