Επείγουσα μεταφορά ασθενούς από την Θάσο στην Καβάλα με το Energean Wave