Επιστολή μαθητών 3ου ΓΕΛ και 4ου ΕΠΑΛ για τους λόγους της κατάληψης