Επιστρατεύουν τζάκια και σόμπες για να αντιμετωπίσουν το κρύο