Επιστρέφη η μουσική στην εστίαση την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου