Έρχεται ο Ευρωστρατός: Οι εργασίες για τη Στρατηγική Πυξίδα συνεχίζονται ώστε να εγκριθεί τον Μάρτιο