Εζησαν τη φονική πυρκαγιά του καλοκαιριού και τώρα πνίγονται στις βροχές