Φίλης, Χαραλαμπίδης, Τεράστια καταστροφή θα επιφέρει μια γενικευμένη σύγκρουση στην Ουκρανία