Φωτία σε κατοικία στην περιοχή του Βύρωνα στην Καβάλα