Γερμανία: Ένοχος Σύρος πρώην συνταγματάρχης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας