Γιάννης Εγκολφόπουλος, Μεγάλης γεωπολιτικής αξίας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου