Γιάννης Μάζης, Δεν θεωρώ ήττα για την χώρα μας τις εξελίξεις για τον EastMed. Μετά τα Rafale τί;