Γιάννης Μάζης, Έχει καταλάβει ο Ερντογάν ότι αν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια θα έχει μεγάλο κόστος