Γιάννης Μάζης, Πρώτοι εμείς πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει ο Ελληνικός και Κυπριακός χώρος