Γιάννος Χαραλαμπίδης, Οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ. Σιωπηρή αποδοχή των Τουρκικών διεκδικήσεων;