Γιάννος Χαραλαμπίδης, Η περιοχή που ενώνονται Ελληνική & Κυπριακή ΑΟΖ ελέγχεται ήδη από την Τουρκία