Γιώργ Ρωμανός: Ανάγκη Πολιτιστικής Μεγάλης Ιδέας για προστασία Ελλήνων διασποράς ιδίως Κύπρου-Πόντου