Οι Αμερικανοί κομάντος σε άσκηση κατά εξέγερσης σε αμερικανικό έδαφος