Η διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, οι ποσοστώσεις και η ανάγκη των ερευνών αλιείας…