Η διαχείριση της πανδημίας στην σκιά της εκθετικής διασποράς στην χώρα