Η Δρ. Πανά για κρούσματα, test to stay και επιδημιολογική εικόνα