“Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι δεν έχει ”παράνομες απαιτήσεις” από την Τουρκία”