Οι ΗΠΑ μπορεί να συμφωνήσουν να αποκλείσουν Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία από το ΝΑΤΟ